Category Archives: Enerji

Güneş Enerjisi Paneli Kullanımının Yaygınlaşması

 

Modern bir çağda yaşıyor olmamız nedeniyle çağımızın gerektirdiği iletişim teknolojisi Sanayi ve ulaşım alanında hayatımızın en önemli parçalarını oluşturan ihtiyaçlar gittikçe artmakta ve bu ihtiyaçların karşılanması için ihtiyaç duyulan enerji de bununla paralel olarak artış göstermektedir. Tek yaşam kaynağımız olan dünyada enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için dünyanın temel işleyişine zarar veren geleneksel yöntemlerin aşılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme bir lüks olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Güneş enerjisi panelleri de yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının başında gelmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları

Dünyanın en önemli ve tükenmeyen enerji kaynağı güneş olduğu için güneş ışınım enerjisi kullanılarak elektrik elde etme fikri yeni bir görüş olarak ortaya atılmış ve son 50 yıl içinde çeşitli denemelerden geçmiştir. Verimli değilmiş gibi görünen fakat son yıllarda yapılan araştırmalar derinleştikçe verimliliği bariz bir şekilde ortaya çıkan güneş enerjisi kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır.

Öncelikle sıcak su elde etme amacıyla kullanılan sistemler daha sonra suyu yüksek sıcaklıklara ulaştırarak oluşan buhar gücünü tribünlere ulaştırmak ve dönme hareketi sağlanarak elektrik elde etmek yoluna gidildi. Bir başka yöntem de silikon plakaların preslenmesi, bir kutbunun bor mineralleri ile zenginleştirilmesi ve diğer kutbun fosfor katılarak zenginleştirilmesi ile + ve – kutuplar oluşturuldu ve bu kutuplar arasında foton etkisi ile elektron koparma ve akım oluşturma yoluna gidildi.

Yemek pişirmekten, sıcak su temin etmeye; yer ısıtmaktan tarım teknolojisinde sulama sistemlerine kadar bir çok alanda güneş enerjisi kullanılmaya başlandı.

Özellikle parabol aynalarla ışınların belli bir noktaya odaklanması sonucu oluşan yüksek sıcaklığın ( 3500 derece) etkisi ile elektrik enerjisi elde edilmeye ilk kez Fransa’da başlandı.

Uzaya fırlatılan ve 5 yıl süre ile hizmet veren uydular, elektriklerini güneş panellerinden almaktadır.

güneşten elektrik üretmek

Ülkemizde Güneş Enerjisi

Avrupa ülkelerinde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi, güneş fakiri olan bu ülkelerde yüksek verimli elektrik alınabilmesi, tüm araştırmacıların dikkatini gün boyu güneş alan sıcak bölgelere çekti. Ülkemiz de coğrafi konumu itibari ile dünyada en fazla güneş enerjisinden istifade edilebilecek ülkelerden biridir. Bu nedenle Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Karaman, Elazığ İzmir İstanbul gibi illerimizde başta olmak üzere güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme girişimleri başarılı sonuçlar vermeye başladı. Tarım arazisi olmayan çorak topraklara yerleştirilen güneş panelleri ile harıl harıl elektrik enerjisi üretiyor.

Güneş Kolektörleri

İspanya’da parabolik veya çanak güneş kolektörleri kullanılarak su sıcaklığı 200 dereceye kadar çıkarılmaktadır. Suyun buharlaşması için gerekli ısı 100 derecedir. Çanak kolektörler vasıtası ile elde edilen ısı 3000 dereceye ulaşmaktadır.

Güneş enerjisinin depolanması çeşitli yöntemlerle olmaktadır. Bu yöntemler kimyasal olabileceği gibi elektriksel, mekaniksel ısıl şekilde de olabilir. Güneş termik santralleri de heliostat yapılı silindirin ortadan kesilmesi ile oluşan şekle benzer aynalı sistemlerle ışınlar belli bir noktaya yollanmaktadır.

İster termal olarak ister Foto voltaik olarak kullanılsın güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme yöntemi çağımızın olduğu gibi gelecek çağların da enerji ihtiyacını karşılayacak bir trend olacaktır. Bunun nedeni güneşin hiç tükenmeyecek bir kaynak olması, doğa dostu yeşil enerji imkanı sunmasıdır. Gelecekte tüm evler birer santral haline dönüşecektir. Çatılar ve duvarların yüzeyleri silikonla kaplanarak tüm enerji ihtiyacı evlerden karşılanabilecektir. Silikon özel boya şu an için Fransa’da test aşamasındadır. Evlerin dış cephelerinde kullanılan bu özel boya gün boyu güneş gören evleri birer elektrik santrali haline getirecektir. Geleceğin arabaları fosil yakıtların tamamen tükenmesi ile rahat bir nefes alacak olan dünyada tamamen elektrikle çalışacaktır. Evlerin garajları birer yakıt istasyonu olarak elektrikli arabaları bedava şarj edecektir.

Güneş enerjisi ve panelleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için gunesenerjisipanelleri.net sitesini inceleyebilirsiniz.